- מסעדת סופלקי נתניה
 

- מסעדת סופלקי נתניה

 
 
 
סופלקי